pair of moving red wine glassDet er ingen grunn til at personer med diabetes ikke kan nyte alkohol, men det er noen forhold som en må kjenne til. Det kan være noe forvirrende, men det er viktig å være klar over at alkohol både kan øke og senke blodsukkeret. Det er flere forhold som gjør at det er slik. På kort sikt kan moderate mengder alkohol øke blodsukkeret, ettersom alkohol inneholder karbohydtrater. Store mengder alkhol kan imidlertid senke blodsukkeret over litt lengere tid, for eksempel gjennom natten.

Leverens funksjon

Leveren har mange funksjoner i kroppen, men i forhold til blodsukker fungerer den som en slags «sukkerbank». I etterkant av et måltid lagrer leveren sukker for senere bruk i form av glykogen. Ved faste, for eksempel mellom måltider eller gjennom natten, må kroppen sørge for å holde blodsukkeret stabilt slik at en ikke får hypoglykemi. Leveren frisetter da sukker, eller glukose, ved å omdanne lagret glykogen tilbake til glukose. Denne prosessen kalles glykogenolyse. Leveren kan i tillegg lage glukose fra andre kilder en karbohydrater. Dette kalles men dette er en omstendig og krevende prosess.

ved å bruke melkesyre,  ned