Alle med type 1-diabetes vil trenge behandling med insulin. På det norske markedet finnes det mange forskjellige typer insulin, fra forskjellige produsenter og med forskjellig virkningsprofil. Du kan lese mer hva insulin er og forskjellige typer her.

Ved nyoppdaget diabetes vil man som regel bli lagt inn på sykehus, og legen der vil bestemme hvilken behandling du skal begynne med. I de fleste tilfeller er dette en kombinasjon av 2 insulintyper. Den ene er det som kalles middels langtidsvirkende NPH insulin, og er ofte Insulatard eller Humulin. I tillegg må man som regel starte med det som kalles hurtigvirkende insulin. Ofte er dette NovoRapid eller Humalog. Mens du er inneliggende på sykehus vil legene ha kontroll på justereing av insulindoseringen, men på sikt er det i de fleste tilfeller meningen at den enkelte skal ta over dette selv. Det vil derfor vil det bli gitt mye informasjon og opplæring, og for enkelte kan dette virke noe overveldende. Det er mange ting å ta hensyn til, blant annet fysisk aktivitet og matinntak (karbohydrater). Etterhvert som du skrives ut vil du nødvendigvis overta mye ansvar selv, men vil fremdeles få regelmessig oppfølging av en lege, eventuelt også diabetessykepleier. Ofte er dette via en poliklinikk.