Blodsukkermåling

Det å måle blodsukkeret er et verktøy. Som med alle typer verktøy er det viktig å kunne bruke det ordentlig for å ha fullt utbytte av det. Det å måle blodsukker regelmessig kan hjelpe deg til å lære mer om akkurat din diabetes. For at en skal kunne stole på en blodsukkermåling, er det viktig at en lærer seg hvordan dette gjøres. Selv om dagens apparater er veldig enkle å bruke, er det lurt å lese bruksanvisningen på forhånd. Ved å samtidig følge noen enkle råd kan man få til en bedre blodsukkermåling:

1. Rene og tørre hender

Ha rene og tørre hender før en blodsukkermåling. Fuktighet, kremer eller annen forurensning (for eksempel fra frukt) kan føre til ukorrekt resultat. Dersom det ikke passer å vaske hendene kan en bruke våtserviett eller håndsprit.

2. Ha apparat klargjort

Ha blodsukkerappratet klargjort på forhånd. Husk å kode/kalibrere apparatet i henhold til teststrimmelen som benyttes dersom apparatet krevere dette. Sjekk også datoen på teststrimlene, disse har begrenset holdbarhet. Det er også viktig å oppbevare strimmel boks med lokket på slik at de ikke skades av fukt.

3. Øk sirkulasjonen

Øk gjerne sirkulasjonen ved å massere fingeren fra under nederste ledd og opp mot tuppen før man stikker. Blodgjennomstrømningen vil da øke og en kan unngå å måtte skvise ut blodet.

4. Stikk skånsomt

Bruk egnet utstyr til å stikke med. Unngå gjerne å bruke tommel og pekefinger ettersom disse brukes mye. Det kan være mindre vondt å stikke på siden av fingertuppen i stedet for på selve tuppen.

5. Unngå vevsvæske

Den første bloddråpen som kommer ut kan inneholde vevsvæske som igjen kan påvirke resultatet. Selv om det er usikkerhet omkring viktigheten av å unngå første bloddråpe anbefales det at man gjør det for å være på den sikre siden. Dersom man må skvise ut blodet øker risikoen for å få ut vevsvæske.

6. Stor nok bloddråpe

Benytt en stor nok bloddråpe og la blodsukkerstrimmelen ta til seg blodet. Det er vanlig å få en feilmelding dersom bloddråpen er for liten. Hvis dette skjer, prøv igjen men en større bloddråpe. Forskjellige apparater krever forskjellig mengde blod, sjekk i bruksanvisningen for ditt apparat i forhold til dette.

7. Vurder resultatet

Sjekk resultatet på målingen i displayet etter noen få sekunder. Det er liten hensikt i å måle blodsukker dersom man ikke bruker resultatet aktivt. Vurderer dette blant annet opp i mot faktorer som insulindose, matinntak og fysisk aktivitet.

8. Avfall

Kast strimmel og lansett forsvarlig etter bruk, avhengig av hvilket utstyr du bruker.

 

Hvorfor måle blodsukker?

Det å måle blodsukker er viktig for å kunne justere insulindosene i forhold til blant annet blodsukkernivå, matinntak og fysisk aktivitet. Ved å ha en god blodsukkerregulering over lang tid reduseres farene for å utvikle senkomplikasjoner som følge av det å ha diabetes. Regelmessig blodsukkermåling kan også gi en økt følelse av trygghet, og man kan lettere leve et aktivt og trygt liv. Blodsukkermåling har med andre ord en verdi ut over å gi deg et svar der og da på hva blodsukkeret er. Ved regelmessige målinger kan det hjelpe deg til følgende:

 • Identifisere trender i din blodsukkerprofil.
 • Identifisere faktorer som kan forårsake høye eller lave blodsukkerverdier.
 • Evaluere effekten av mat, trening eller insulin/diabetesmedikamenter.
 • Identifisere hvor det er nødvendig å gjøre endringer i din diabetesbehandling.
 • Hjelpe deg til å bestemme hva du må gjøre dersom du er syk.
 • Bekrefte hvorvidt de følelsene du har er et resultat av et høyt eller lavt blodsukker, eller om det er noe som ikke er relatert til diabetes.

Det å kunne bruke blodsukkerverdier til noe mer enn det å gi deg et øyeblikks svar på hva blodsukkeret ditt er, krever trening. Derfor er det som regel viktig at du har med deg blodsukkerverdier fra den siste tiden når du er inne på kontroller for din diabetes. Sammen med din behandler kan dere da gå i gjennom verdier dag for dag å bruke dette for å justere behandlingen.

 

Hvor ofte måle blodsukker?

Hvor ofte en bør måle blodsukker og når avhenger av hvilken type diabetes man har, hvilke behandling man bruker og hva man ønsker å oppnå. Ved type 1-diabetes er det spesielt nyttig å måle blodsukker ved følgende tilfeller:

 • Justering av insulindosene ved mangeinjeksjonsbehandling/insulinpumpebehandling
 • Uforståelig høy HbA1c
 • Ved febersykdom
 • Ved uklare symptomer som kan skyldes blodsukkersvingninger (føling)
 • Ved uregelmessig livsførsel som for eksempel ved reiser
 • Ved graviditet
 • Ved fysisk aktivitet
 • Ved hypoglykemi

Hvor ofte en bør måle blodsukker ved type 2-diabetes er i større grad avhengig av hvilken behandling man bruker, og for mange personer kan det være tilstrekkelig å bare måle glukose fastende av og til. Ved følgende tilfeller kan det likevel være spesielt nyttig:

 • Ved nyoppdaget type 2-diabetes for å prøve ut hvordan mat og fysisk aktivitet påvirker blodglukosenivået
 • Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene
 • Ved endring av medikamentell behandling
 • Ved oppstart av insulin og titrering av insulindoser

Tabellen under viser forslag til tidspunkt for blodsukkermåling ved justering av insulindoser.

Situasjon

Frokost Lunsj Middag Kvelds Senge- tid- Kl 03.00
Før Etter Før Etter Før Etter Før Etter
Justering av basal kveldsinsulin X                  
Justering av premix før middag X         (X)        
Justering av basal morgen og kveld X           X      
Justering av premix før frokost   X     X   (X)      
Justering av mangeinjeksjonsbehandling X (X) X (X) X (X) X (X) X  
Uforståelig høy HbA1c X X X X X X X X X X
Høye fastende blodsukker, sjekk blodsukker om natten                   X
Tilleggsforklaring:
"Etter" betyr 1,5-2 timer etter måltid
Premix = Blanding av hurtigvirkende og middels langtidsvirkende insulinanalog

 

Publisert

Opprinnelig publisert 04.03.2013
Sist oppdatert 09.10.2013

Kilder

Joslin Diabetes Center, Monitoring Your Bloodglucose, hentet 04.03.2013
Helsedirektoratet, Nasjonale Faglige Retningslinjer – Diabetes, 2009, hentet 08.03.2013
Diabetesforbundet, Huskelapp for blodsukkermåling, hentet 29.03.2013