Red blood cellsHbA1c, eller glykosylert hemoglobin, er en blodprøve som forteller noe om det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 8-12 ukene. I dagligtalen er navnet på denne prøven «langtidssukker», og de alle fleste med diabetes i Norge har et forhold til denne på både godt og vondt. Har man diabetes bør man i utgangspunktet få kontrollert HbA1c ca. hver 3. måned. Svaret på denne indikerer om man er godt eller dårlig regulert, og brukes ofte som grunnlag for å endre behandlingen.

Alle barn som spiser sukkerspinn vet at dette kan bli klissete og at det kan feste seg på både fingrer og andre plasser. Det er noe av det samme som skjer i kroppen og som gjør at man kan måle HbA1c. I blodet fester sukker seg til de røde blodcellene, helt spesifikt til hemoglobindelen av disse cellene. Den røde blodcellen er da blitt glykosylert. Gjennom en analyse av blodet er man i stand til å bestemme hvor stor andel av hemoglobinet som har sukker bundet til seg, og resultatet oppgis som en prosentverdi. Med en gang en rød blodcelle er blitt glykosylert, forblir den slik inntil den dør etter omtrent 3 måneders levetid. Etterhvert som røde blodceller dør, dannes det nye. Dersom disse nye cellene ikke blir glykosylert på grunn av en bedring i diabetesreguleringen, vil HbA1c-verdien falle i tiden fremover.

Man kan måle HbA1c på to måter; enten via en vanlig blodprøve som analyseres på et laboratorium, eller via en kapillær blodprøve fra en finger. De fleste poliklinikker for diabetes og legekontorer har utstyr for å analysere HbA1c, og svaret foreligger etter noen minutter. Det er viktig å være klar over at det er enkelte tilstander som kan gjøre at testen blir unøyaktig. Dersom man lider av sykdommer som påvirker hemoglobin som anemi kan det påvirke resultatet av en HbA1c måling. Nyresykdom og leversykdom samt tilskudd av vitamin C og E kan også virke inn på dette.

HbA1c verdier

Normalområdet for HbA1c hos personer uten diabetes er mellom 4 % og 5, 6 %, og verdier mellom 5,7 – 6,4 % indikerer økt risiko for diabetes (prediabetes). I Norge er den diagnostiske grensen for diabetes HbA1c på 6,5 % eller mer. Det er vist gjennom mange studier at dårlig regulert diabetes med høy HbA1c er forbundet med utvikling av senkomplikasjoner, og av den grunn er behandlingsmålet for HbA1c satt til ≤7 %. Verdier over dette kan gi grunnlag for å vurdere intensivering av behandlingen. Det er likevel viktig at mål for HbA1c bør fastsettes individuelt, ettersom det kan være tungtveiende grunner som gjør at HbA1c bør ligger over 7 % hos enkelte. Mål for HbA1c må i mange tilfeller også balanseres opp i mot følingsproblematikk hos den enkelte, ettersom en lavere HbA1c vil gi økt følingsproblematikk.

Sammenheng mellom HbA1c og gjennomsnittlig blodsukker:

HbA1c, %: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gjennomsnittlig blodsukker, mmol/l*: 2,2 3,8 5,4 7,0 8,6 10,1 11,7 13,3 14,9 16,5
*Avvik kan forekomme, avhengig av målemetode

Kilder:
Helsedirektoratet, Nasjonale Faglige Retningslinjer – Diabetes, 2009, hentet 08.03.2013
WebMD, The Hemoglobin A1c (HbA1c) Test for Diabetes, hentet 28.03.2013

Foto:
PhotoXpress