Mangelfull oppfølging etter svangerskapsdiabetes

Bare 13 prosent av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes får riktig oppfølging etter fødselen, skriver Medical News Today. Dette gir økt risiko for å utvikle type 2-diabetes på et senere tidspunkt.

 

I en undersøkelse av forskere fra University of Surrey ble det vist at av nesten 800 kvinner var det bare hos 102 (13 prosent) av dem det var dokumentert gjennomføring av en eller flere blodsukkermålinger etter fødselen. I storbritania anbefaler The National Institute for Health and Clinical Excellence at kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes følges opp i etterkant av fødsel med blodsukkermålinger etter seks uker og deretter årlig.

«Ved svangerskapsdiabetes er det avgjørende for helsepersonell å overvåke mors helse tett etter fødselen. Dette betyr at de kvinnene som har økt risiko for type 2 diabetes kan få den støtten de trenger for å redusere denne risikoen og i beste fall unngå starten på en livslang tilstand. For dem som utvikler type 2 diabetes, kan råd og behandling som trengs gis så fort som mulig for å hindre komplikasjoner forbundet med tilstanden», sier Simon O'Neill, direktøt av Health Intelligence and Professional Liaison ved Diabetes UK.

Les hele artikelen her.

Post author

Det du trenger vite om diabetes